Supervisie & coaching

Gert Kamphuis kijkt rond

Supervisie is een begeleidingsvorm voor professionals in mensgerichte en dienstverlenende beroepen. Supervisie is een didactische methode waarmee je de verbinding van jouw persoon met jouw professioneel handelen kunt verbeteren.  Je leert in supervisie door werkervaringen te onderzoeken. Dat doe je volgens een methode en doelgericht. Dat brengt nieuwe inzichten en effectiever handelen in jouw eigen beroepspraktijk. In de eerste gesprekken kom je tot een vraagstelling over wat je in het professioneel functioneren wilt ontwikkelen of leren. De concrete werkervaring is steeds het uitgangspunt in het gesprek. Door de vragen van de supervisor word je bewust wat er speelt. Je kijkt naar jouw motivatiebronnen, gedrag en gevoelens die in de casus aan de orde zijn. Het ontwikkelen en leren in supervisie is gebaseerd op reflectie. Het doel is dat je nieuwe mogelijkheden voor je functioneren gaat zien, verantwoordelijkheid neemt en nieuw gedrag gaat uitproberen. Vanzelfsprekend evalueren we op vastgestelde momenten. Om het maximale resultaat uit elk supervisiegesprek te halen maak je een reflectieverslag na elke bijeenkomst. Voor iedere supervisiebijeenkomst mail je je reflectieverslag en het gespreksonderwerp van je keuze aan de supervisor. In supervisietrajecten maakt Gert Kamphuis graag gebruik van creatieve werkvormen. Het zijn hulpmiddelen om dichter bij je leerdoelen te komen. Uiteraard sluiten deze hulpmiddelen aan bij de behoeften en vragen die je zelf hebt.  De hulpmiddelen kunnen zijn: fotografie, kunstwerken, verhalen en poëzie. Hierbij sluit Gert Kamphuis aan bij jouw behoeften en wensen. Samen wordt besproken met welke beeldende vorm gewerkt gaat worden.

Coaching is een begeleidingsvorm gericht op persoonlijke ontwikkeling. De werkwijze bij coaching is creatief en onderzoekend en sluit aan bij jouw vraagstelling. Ontwikkeling is: onderweg zijn, stappen zetten, met respect voor de context en het grote geheel, gericht op inzicht, oplossingen en resultaat. Als het mogelijk is wordt er gewandeld in het bos en laat jij je inspireren door de natuur om ons heen. Of we kijken naar kunst en ontdekken hoe kunstvormen kunnen helpen bij inzicht en het vinden van nieuwe perspectieven.